people-3152585_1280

Home - Wie zijn wij - Doelstelling

Doelstelling

Stichting Bewonerscommissie Dolphia (RISN: 8539.81.243) heeft ten doel op basis van de geldende kernwaarden van het 'Bewonerbedrijf':

  • verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in de wij Dolphia te Enschede (hierna te noemen: de wijk) van, voor en met bewoners van de wijk;
  • ontwikkelen van (wijkgerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk, die leiden tot maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen die leiden tot het generen van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van de wijk alsmede de duurzame uitvoering daarvan.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten met inzet van wijkbewoners met een winstoogmerk;
  • samen te werken met andere organisaties en instellingen.

 

St. Bewonerscommissie Dolphia

Christiaan De Wetstraat 9
7532 PH Enschede

T: 053 851 25 53
info@dolphia.nl

K.v.K.: 60.60.72.03
RISN : 8539.81.243
B.T.W.: NL853981243B01

Volg ons ook op: